ბაზრის კვლევა   შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ აცხადებს ბაზრის კვლევას
02.07.2020
  
 
შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ ატარებს ბაზრის კვლევას “სამეურნეო მატარებლის
ნაწილების” შემდგომში ელექტრონული ტენდერის საშუალებით შესყიდვის მიზნით. გთხოვთ,
განიხილოთ ზემოაღნიშნული საქონლის ბაზრის კვლევის დოკუმენტაცია და წარმოგვიდგინოთ
თქვენს მიერ შემოთავაზებული კომერციული წინადადებები.
დამატებითი ინფორმაცია:
1. სატენდერო წინადადებაში საერთო და ერთეულის ღირებულება გამოსახული უნდა იყოს
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესასყიდი საქონლის მოწოდებასთან
დაკავშირებული ყველა გადასახადისა და გადასახდელის ჩათვლით.
2. სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ღირებულების წარმოდგენა დასაშვებია
როგორც ლარში, ასევე დოლარსა და ევროში.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არაუგვიანეს 2020 წლის 9 ივლისის 17:00 საათისა,
გამოაგზავნოთ თქვენი წინადადებები (სამეურნეო მატარებლის ნაწილების ბაზრის კვლევის
დოკუმენტაციის შესაბამისად შევსებული ხარჯთაღრიცხვა) შემდეგ მისამართზე: ქ,თბილისი,
ვაგზლის მოედანი N2 ან ელექტრონულ მისამართებზე: gdolidze@metro.ge info@metro.ge ;
igodeladze@metro.ge ; dnanitashvili@metro.ge საკონტაქტო ტელეფონები: 2 35-77-77 (16010), (1616). 514
00 30 00; 577 10 99 77.
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.

მიბმული ფაილები