ბაზრის კვლევა   საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ბაზრის კვლევას
23.12.2020
  
 
ინდივიდუალური კონსულტანტის - საერთაშორისო ექსპერტი მუზეოგრაფიაში შერჩევა შერჩევის № IBRD/RDPIII/CS/IC/15-2020 საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი იწვევს ინდივიდუალურ კონსულტანტებს ინტერესის გამოსახატავად შემდეგი მომსახურების გასაწევად: საერთაშორისო ექსპერტი მუზეოგრაფიაში დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ინგლისური ვერსია: მოწვევა და ტექნიკური დავალება განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადაა 2021 წლის 22 იანვარი, 18:00 საათი.


მიბმული ფაილები