ბაზრის კვლევა   სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო აცხადებს ბაზრის კვლევას
13.01.2021
  
 
მძიმე ტექნიკის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით, საქართველოს მთავრობა გეგმავს კონსოლიდირებული ტენდერების ჩატარებას. აღნიშნულის ფარგლებში, გთხოვთ, არაუგვიანეს 2021 წლის 15 იანვრისა წარმოგვიდგინოთ თანდართული ცხრილის (დანართი #1) მიხედვით, წარმოვიდგინეთ:
 
-მაქსიმალურად დეტალური ტექნიკური დოკუმენტაციები ყველა პოზიციისთვის.
-მოცემული ტექნიკისთვის ერთეულების ღირებულება
-მოცემული ტექნიკის ღირებულება ფლობის კომპონენტის გათვალისწინებით (3 წელი)
-მოცემული ტექნიკის ღირებულება ფლობის კომპონენტის გათვალისწინებით (5 წელი)
 
გთხოვთ, მოგვაწოდოთ თქვენი მოსაზრებები ტექნიკის მიწოდების ვადების შესახებ.
 
საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების ცენტრალიზებული შესყიდვების დეპარტამენტი მზად არის გაითვალისწინოს თქვენი არგუმენტირებული მოსაზრებები კონსოლიდირებული ტენდერების გამოცხადებისას, გთხოვთ ასეთის არსებობის შემთხვევაში მოგვაწოდოთ თქვენი პოზიცია.
 
დამატებითი კითხვების შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ
ერეკლე ანთაძე - eantadze@spa.ge – 557 72 72 73


მიბმული ფაილები