ბაზრის კვლევა   საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ატარებს ბაზრის კვლევას
28.12.2018
  
 
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო გეგმავს გრიგოლეთში არსებული სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის  დოკუმენტაციის განახლების საპროექტო მომსახურების მომწოდებლის შერჩევის მიზნით კონკურსის ჩატარებას.

მიბმული ფაილები