ბაზრის კვლევა   საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ატარებს ბაზრის კვლევას
28.12.2018
  
 
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის  სამინისტრო გეგმავს ქალაქ ზუგდიდის არსებული ქალაქთმშენებლობითი  დოკუმენტაციის განახლების საპროექტო მომსახურების მომწოდებლის შერჩევის მიზნით კონკურსის ჩატარებას.

მიბმული ფაილები