ბაზრის კვლევა   საქართველოს ეროვნული ბანკი აცხადებს ბაზრის კვლევას
13.01.2021
  
 
საქართველოს ეროვნული ბანკი გეგმავს სებ-ში არსებული Gemalto-ს წარმოების მკაცრი აუტენტიფიკაციის სისტემის (Gemalto™ - Safenet Autentication Service) სტანდარტული მხარდაჭერის სერვისის შესყიდვას. გთხოვთ, თანდართული ტექნიკური დავალების და ფასების ცხრილის შესაბამისად წარმოადგინოთ თქვენი წინადადება. წინადადებების წარმოდგენის საბოლოო ვადა - 20 იანვარი. გთხოვთ, წინადადებები მოგვაწოდოთ შემდეგი ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: Nika.Chukhrukidze@nbg.gov.ge წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის მიღებისთვის. საკონტაქტო ინფორმაცია: საქართველოს ეროვნული ბანკი შესყიდვებისა და ლოჯისტიკის დეპარტამენტი შესყიდვების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ნიკოლოზ ჩუხრუკიძე ტელ: +995 32 2406 398

მიბმული ფაილები