ბაზრის კვლევა   ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება
23.01.2019
 
 
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს მიერ კომპიუტერული აღჭურვილობის შესყიდვა სსიპ  შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრისთვის

მიბმული ფაილები