ბაზრის კვლევა   სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“ ატარებს ბაზრის კვლევას
29.01.2019
  
 
სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“ განმეორებით ატარებს ფასთა კვლევას გაზრდილი რაოდენობით სასკოლო მერხებისა და სკამების შესყიდვასთან დაკავშირებით.

მიბმული ფაილები