ბაზრის კვლევა   CENN - USAID/WMTR II ნარჩენების მართვის ტექნოლოგია რეგიონებში (ფაზა II)
30.01.2019
  
 
CENN, USAID-ის პროგრამა ნარჩენების მართვის ტექნოლოგია რეგიონებში (ფაზა II) ფარგლებში აცხადებს ტენდერს კომპანიებისათვის, რომლებიც უზრუნველყოფენ მოთხოვნების შესაბამისი საწარმოო ხაზისათვის საჭირო დანადგარების შეძენას, ტრანსპორტირებასა და მონტაჟს.


მიბმული ფაილები