ბაზრის კვლევა   სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“ ატარებს ფასთა კვლევას
31.01.2019
  
 
სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“ ატარებს ფასთა კვლევას  არსებული სასწავლო დაწესებულებების ესკიზური პროექტის დოკუმენტაციის შესყიდვის თაობაზე.
 
წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
  • შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულება. განისაზღვროს მოსამზადებელ  საპროექტო დოკუმენტაციაზე, 1 2 ღირებულების ფასი - საპროექტო სამუშაოს შესრულების ვადა 10 დღე.  
 
დანართი:
   
№1. დაწყებითი I-IV სასწავლო ბლოკის ფუნქციონალური პროგრამა; 
№2. საბაზო-საშუალო VII-XII სასწავლო ბლოკის ფუნქციონალური პროგრამა;
№3. შენობის საპროექტო დავალება;
№4. ზოგადი რეკომენდაციები და მოთხოვნები;
№5. პროექტის მომზადებისას გასათვალისწინებელი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სამშენებლო წესები და ნორმები.
 
 
   გთხოვთ გაეცნოთ წინამდებარე ინფორმაციას და გამოგვიგზავნოთ  თქვენი შემოთავაზება, არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 4 თებერვლის 18:00 სთ-სა. შემოთავაზება წარმოდგენილი უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის ჩათვლით.
ბაზრის კვლევაში მონაწილე კომპანიებს უნდა გააჩნდეს ჩვენს მიერ მოთხოვნილი სამუშაოს ტიპის (არქიტექტურული ესკიზი) და მოცულობის შესრულების გამოცდილება.
 
კომპანიას, აუცილებლად უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა ელექტრონულ დოკუმენტებზე შეასრულონ კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა ან/და ეს დოკუმენტები დაამოწმონ კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით. წინააღმდეგ შემთხვევაში კომპანიასთან ვერ გაფორმდება ხელშეკრულება.
 
გთხოვთ კვლევაში მონაწილეობაზე უარის შემთხვევაში გვაცნობეთ წერილობითი სახით.
დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:
დემეტრე სულაძე
სპეციალისტი  (+995) 599 54 68 50
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვიტარების სააგენტო
a: თბილისი 0171, მერაბ ალექსიძის ქუჩა №1, შენობა ნაგებობა №1, სართული №2 (ყოფილი მათემატიკის ინსტიტუტის შენობა)
s: www.esida.ge e: dsuladze@esida.ge

მიბმული ფაილები