ბაზრის კვლევა   სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი გეგმავს სხვადასხვა სარეგისტრ
31.01.2019
   
 
სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი გეგმავს  ცენტრისთვის სხვადასხვა სარესტავრაციო მასალების  (CPV24900000; 30100000; 37800000; 39200000; 39500000; 39800000)  შესყიდვას. 
გთხოვთ, თანდართული დანართიN1-ის მიხედვით წარმოადგინოთ შესყიდვის ობიექტის ღირებულება.
წინადადებების წარმოდგენის საბოლოო ვადა არის არაუგვიანეს 2019 წლის 4 თებერვალი 18:00 საათი. გთხოვთ, წინადადებები მოგვაწოდოთ შემდეგი ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: mbuzaladze@manuscript.ac.ge
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის მიღებისთვის.
 
საკონტაქტო ინფორმაცია:
სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის
შესყიდვების სამსახურის უფროსი
                        მაია ბუზალაძე 
                         მობ: +2  474242  (შიდა123)
           ელ-ფოსტა: mbuzaladze@manuscript.ac.ge
                        მის: . თბილისი მ. ალექსიძის ქ N1/3

მიბმული ფაილები