ბაზრის კვლევა   ა(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ აცხადებს ბაზრის კვლევას
20.05.2019
  
 
ა(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ გეგმავს კონკურსის გამოცხადებას წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში სასათბურე კლასტერის („იმერეთის აგროზონა“) განვითარების მიზნით საპროექტო-საკონსულტაციო მომსახურების  შესყიდვის მიზნით, რის გამოც ატარებს ბაზრის კვლევას.
გთხოვთ, გაეცნოთ ქვემოთ მიმაგრებულ ფაილში განსაზღვრულ შესყიდვის ობიექტის ტექნიკურ დავალებას და არაუგვიანეს 2019 წლის 27 მაისის 16:00 საათის ჩათვლით შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულების დადგენის მიზნით წარმოგვიდგინოთ თქვენი შემოთავაზება ტექნიკურ დავალებაზე თანდართული დანართი N1-ის შესაბამისად, შემდეგ  ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: natia.megrelishvili@apma.ge
 
 
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.

საკონტაქტო პირი: ნათია მეგრელიშვილი
ტ: 598-60-10-30


მიბმული ფაილები