ბაზრის კვლევა   სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო აცხადებს ბაზრის კვლევას
07.06.2019
  
 
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო, უახლოეს მომავალში გეგმავს, ელექტრონული ტენდერის გამოცხადებას ქვემოთ მითითებული საქონლის შესაძენად:
  • საყუერ ნიშანი ღორის იდენტიფიკაციისთვის - 20,000 ცალი;
  • საყურე ნიშნები წვრილფეხა საქონლის იდენტიფიკაციისთვის - 100,000 კომპლექტი;
     
მოსაწობელი საქონლის ტექნიკური მახასიათებლები, მოწოდების პირობები და სხვა მოთხოვნები შეგიძლიათ იხილოთ განცხადების დანართებში.
გთხოვთ თანდართული ფასების ცხრილის სახით წარმოგვიდგინოთ წინადადებები შესასყიდი საქონლის ფასთან დაკავშირებთ.
წინადადებები შემსყიდველს უნდა წარედგინოს  ელექტრონულად, 2019 წლის 14 ივნისის ჩათვლით, შემდეგ მისამართებზე:
fridon.alavidze@nfa.gov.ge ;  მობ: 599 85 09 29
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.