ბაზრის კვლევა   სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“ აცხადებს ბაზრის კვლევას
12.06.2019
  
 
სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“ ატარებს ფასთა კვლევას, ტოპო-გეოდეზიური კვლევის და გეოლოგიური სამუშაოების დოკუმენტაციის მომზადების შესყიდვის თაობზე. 
 
ტოპო-გეოდეზიური კვლევა :
დანართი 1 - ტექნიკური დავალება
წარმოსადგენი დოკუმენტახია :
  • შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულება: განისაზღვროს მოსამზადებელ საპროექტო დოკუმენტაციაზე (1კვ.მ-ის ღირებულების ფასი)
  • შესასრულებელი სამუშაოს ვადა: ტოპო-გეოდეზიური კვლევის პროექტის წარმოდგენა უნდა მოხდეს 5 სამუშაო დღის ვადაში.
 
საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის სამუშაოები საქართველოს ტერიტორიაზე:
დანართი 2 -  ტექნიკური დავალება
წარმოსადგენი დოკუმენტახია :
  • შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულება: განისაზღვროს მოსამზადებელ საპროექტო დოკუმენტაციაზე წარმოდგენილი სამუშაოების მიხედვით (იხ. დანართი 3 ).
  • შესასრულებელი სამუშაოს ვადა: გეოლოგიური კვლევის სრული დოკუმენტაციის წარმოდგენა უნდა მოხდეს 15 სამუშაო დღის ვადაში.
 
     დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ გაეცნოთ წინამდებარე ინფორმაციას და გამოგვიგზავნოთ  თქვენი შემოთავაზება, არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 18 ივნისის 18:00 სთ-სა. შემოთავაზება წარმოდგენილი უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის ჩათვლით.
 
კომპანიას, აუცილებლად უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა ელექტრონულ დოკუმენტებზე შეასრულონ კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა ან/და ეს დოკუმენტები დაამოწმონ კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით. წინააღმდეგ შემთხვევაში კომპანიასთან ვერ გაფორმდება ხელშეკრულება.
 
დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:
 
  დემეტრე სულაძე
 (+995) 599 54 68 50
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვიტარების სააგენტო
a: თბილისი 0171, მერაბ ალექსიძის ქუჩა №1, შენობა ნაგებობა №1, სართული №2 (ყოფილი მათემატიკის ინსტიტუტის შენობა)
s: www.esida.ge e: dsuladze@esida.ge