ბაზრის კვლევა   საქართველოს ეროვნული ბანკი აცხადებს ბაზრის კვლევას
13.06.2019
  
 
საქართველოს ეროვნული ბანკი გეგმავს ფულის გათეთრების კუთხით რისკის მატარებელი პირების საძიებო პროგრამული უზრუნველყოფით მომსახურების შესყიდვას. გთხოვთ, თანდართული ტექნიკური დავალების და ფასების ცხრილის შესაბამისად წარმოადგინოთ თქვენი წინადადება.
წინადადებების წარმოდგენის საბოლოო ვადა - 18 ივნისი.
გთხოვთ, წინადადებები მოგვაწოდოთ შემდეგი ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: Nika.Chukhrukidze@nbg.gov.ge
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის მიღებისთვის. საკონტაქტო ინფორმაცია:
საქართველოს ეროვნული ბანკი
შესყიდვებისა და ლოჯისტიკის დეპარტამენტი
შესყიდვების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი
ნიკოლოზ ჩუხრუკიძე ტელ: +995 32 2406 398

მიბმული ფაილები