ბაზრის კვლევა   შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ აცხადებს ბაზრის კვლევას
14.06.2019
  
 
შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ ატარებს ბაზრის კვლევას შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ მეტროსადგურ „გოცირიძეს“ რეკონსტრუქციის და კაპიტალური რემონტის სამუშაოები. გთხოვთ, განიხილოთ ზემოაღნიშნული მომსახურების ბაზრის კვლევის დოკუმენტაცია და წარმოგვიდგინოთ თქვენს მიერ შემოთავაზებული კომერციული წინადადებები. დამატებითი ინფორმაცია: 1. სატენდერო წინადადებაში საერთო და ერთეულის ღირებულება გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესასყიდი მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადისადა გადასახდელის ჩათვლით. 2. სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ღირებულების წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარში. აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არაუგვიანეს 2019 წლის 24 ივნისის 12:00 საათისა გამოაგზავნოთ თქვენი წინადადებები (შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ მეტროსადგურ „გოცირიძეს“ რეკონსტრუქციის და კაპიტალური რემონტის სამუშაოები) შემდეგ მისამართზე: ქ, თბილისი, ვაგზლის მოედანი N2 ან ელექტრონულ მისამართებზე: nshalamberidze@metro.ge, gdolidze@metro.ge info@metro.ge. საკონტაქტო ტელეფონები: 2 35- 77-77 (1602), (1616),(7400) წინასწარ მადლობას გიხდით ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.

მიბმული ფაილები