ბაზრის კვლევა   ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება ატარებს ბაზრის კვლევ
04.01.2017
  
 
ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება ატარებს  ბაზრის კვლევას საბავშვო ბაღის ავეჯის შესყიდვის მიზნით. დაინტერესებულ ორგანიზაციებს ვთხოვთ არაუგვიანეს 2017 წლის 9 იანვრის 18:00 საათისა, გამოაგზავნონ წინადადებები (დანართით წარმოდგენილი ტექნიკური დავალების შესაბამისად შევსებული ფასების ცხრილი) შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:

წინასწარ გიხდით  მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის მიღებისათვის.

საკონტაქტო პირი:  თინათინ ჭანკოტაძე
ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების დირექტორის მოადგილე.
საკონტაქტო ტელეფონი: 5 77 31 59 75
ელ-ფოსტა:lag.bagebi@gmail.com 
მის: ქ.ლაგოდეხი 26 მაისის ქ#23

მიბმული ფაილები