ბაზრის კვლევა   ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება ატარებს ბაზრის კვლევას
06.04.2017
  
 
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება ატარებს ბაზრის კვლევას

მიბმული ფაილები