ბაზრის კვლევა   სსიპ - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სადგურ მარელისის საჯარო სკოლა ატარებს ბაზრის კვლევას
14.11.2016
  
 
სსიპ - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სადგურ მარელისის საჯარო სკოლა ატარებს ბაზრის კვლევას საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის მიზნით. კერძოდ, 
1.საკანცელარიო ნივთები; 
2.სამეურნეო საქონელი; 
3.სანიტარულ-ჰიგიენური საშუალებები; 
4.ელექტრო საქონელი; 
5.საოფისე ავეჯი; 
6.სამედიცინო მედიკამენტები; 
7.კომპიუტერული მომსახურება; 
8.სანტექნიკური მომსახურება; 
9.სადერატიზაციო-სადეზინსექციო მომსახურება. 

შესყიდვის ობიექტის დასახელება და რაოდენობა მოცემულია წინამდებარე განცხადების დანართში #1. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არა უგვიანეს 2016 წლის 17 ნოემბრისა, შესაბამისი  ინფორმაცია/მონაცემები მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: marelisi@mes.gov.ge ან წერილობით წარმოადგინოთ სსიპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სადგურ მარელისის  საჯარო სკოლაში (მისამართი:ხარაგაულის რაიონი, სადგური მარელისი). დამატებითი ინფორმაციისათვის დაუკავშირდით საკონტაქტო პირს: თამარ კვინიკაძე, მობ. 514 00 97 94 
მადლობას გიხდით ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.

მიბმული ფაილები