ბაზრის კვლევა   მოწვევა სატენდერო წინადადების წარდგენაზე
30.01.2017
  
 
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი 2015 წლის 13 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზიანებული წყნეთი-სამადლოს და წყნეთი-ახალდაბის გზის რეაბილიტაცია (დიზაინი და მშენებლობა) კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/URDP/EMER/DB/ICB/01-2017

წინამდებარე მოწვევა ტენდერზე გამოიცემა პროექტის ზოგადი შეტყობინების შემდგომ, რომელიც გამოქვეყნდა 2016 წლის 17 თებერვალს ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში - OJEU, n° S 33.

მიბმული ფაილები