ბაზრის კვლევა   ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ატარებს ბაზრის კვლევას
13.04.2017
  
 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ატარებს ბაზრის კვლევას

მიბმული ფაილები