ბაზრის კვლევა   ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური ატარებს ბაზრის კვლევას
03.04.2017
  
 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური ატარებს ბაზრის კვლევას

მიბმული ფაილები