ბაზრის კვლევა   სსიპ კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეტეხის #2საჯარო სკოლა ატარებს ბაზრის კვლევას
17.11.2016
  
 
სსიპ კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეტეხის #2საჯარო სკოლა ატარებს ბაზრის კვლევას საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის მიზნით. კერძოდ,
1.საკანცელარიო ნივთები;
2.სამეურნეო საქონელი;
3.სანიტარულ-ჰიგიენური საშუალებები;
4.ელექტრო საქონელი;
5.საოფისე ავეჯი;
6.კომპიუტერული მომსახურება;
7.სანტექნიკური მომსახურება;
8.სადერატიზაციო-სადეზინსექციო მომსახურება.
           
შესყიდვის ობიექტის დასახელება და რაოდენობა მოცემულია წინამდებარე განცხადების დანართში #1.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არა უგვიანეს 2016 წლის 17 ნოემბრისა, შესაბამისი  ინფორმაცია/მონაცემები მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: Metekhi2
@mes.gov.ge ან წერილობით წარმოადგინოთ სსიპ კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეტეხის #2 საჯარო სკოლაში (მისამართი: კასპი, სოფელი მეტეხი). დამატებითი ინფორმაციისათვის დაუკავშირდით საკონტაქტო პირს: ხათუნა მამულაშვილი, მობ. 577 275014-
მადლობას გიხდით ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.

მიბმული ფაილები