ბაზრის კვლევა   ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო კონტრაქტების მინიჭება და კონტრაქტის მინიჭების გაუქმებ
03.11.2016
  
 
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო
 
კონტრაქტების  მინიჭება  და კონტრაქტის მინიჭების გაუქმება
ოქტომბერი 2016
 
2013 წლის 26 ივლისს აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციასა (“Millennium Challenge Corporation- MCC”) და საქართველოს მთავრობას შორის ხელი მოეწერა მეორე კომპაქტს (the “Compact”), რომლის მიზანია საქართველოში სიღარიბის დაძლევას  და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა ზოგადი, ტექნიკური, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების მეშვეობით. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში, საქართველოს მთავრობა, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (“MCA-Georgia”) მეშვეობით, ახორციელებს შესყიდვებს  აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მიერ დადგენილი შესყიდვების პროცედურებით.

მიბმული ფაილები