ბაზრის კვლევა   სსიპ “ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი – საქართველო
11.01.2018
  
 
შესყიდვების ზოგადი შეტყობინება 
 
სსიპ “ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი – საქართველოს (MCA-Georgia)”

 
2013 წლის 26 ივლისს აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციასა (“Millennium Challenge Corporation- MCC”) და საქართველოს მთავრობას შორის ხელი მოეწერა მეორე კომპაქტს (the “Compact”), რომლის მიზანია საქართველოში სიღარიბის დაძლევა და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა ზოგადი, ტექნიკური, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების მეშვეობით. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში, საქართველოს მთავრობა, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (“MCA-Georgia”) მეშვეობით, ახორციელებს შესყიდვებს  აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციასიის მიერ დადგენილი შესყიდვების პროცედურებით. 
2018 წლის1 იანვრიდან 6 თვის განმავლობაში იგეგმება შემდეგი შესყიდვების გამოცხადება: 
საქონლის შესყიდვა 
კომპიუტერების, ავეჯისა და საოფისე აღჭურვილობის შესყიდვა;  
სამშენებლო/ სარემონტო სამუშაოების შესყიდვა  
საუნივერსიტეტო ფართის/შენობის შიდა სამშენებლო/ სარემონტო სამუშაოების  შესყიდვა;
სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების  შესყიდვა;
არასაკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა 
მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარებისთვის სასტუმრო მომსახურების შესყიდვა;
სკოლების ინფრასტრუქტურის  ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლის მომსახურების შესყიდვა; 
ელექტრონული რესურსების და ონლაინ მოდულების შექმნის მომსახურების შესყიდვა მასწავლებელთა  და დირექტორთა პროფესიული განვითარებისათვის;
საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა 
მონაცემთა შეგროვების  საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა პროფესიული განათლების პროექტისთვის;
მონაცემთა შეგროვების  საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა უმაღლესი განათლების პროექტისთვის;
 
ყველა შესყიდვა ხორციელდება ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის (“Millennium Challenge Corporation- MCC”) პროგრამის შესყიდვების სახელმძღვანელოს პრინციპების, წესებისა და პროცედურების შესაბამისად, რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ  რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის (“Millennium Challenge Corporation- MCC”) ვებ-გვერდზე. 
 
შესყიდვები ღიაა MCC-ის შესყიდვების გაიდლაინებით ნებადართული ქვეყნების  მონაწილეებისთვის.
 
ტენდერს დაქვემდებარებული შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინებები გამოქვეყნდება ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (www.mcageorgia.ge)  გაეროს ბიზნესის განვითარების (UNDB: //www.devbusiness.com/) და dgMarket (www.dgmarket.com) ვებ–პორტალებზე.
 
დაინტერესებულმა კომპანიებმა რეგისტრაციისათვის  უნდა დააფიქსირონ ინტერესი ქვემოთ მოცემულ მისამართზე მათი ფირმის შესახებ დეტალების მითითებით. 
 
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველო
დიმიტრი ქემოკლიძე
შესყიდვების დირექტორი
Email:  procurement@mcageorgia.ge
Cc: rgobejishvili@mcageorgia.ge; nramishvili@mcageorgia.ge ktateshvili@mcageorgia.ge