ბაზრის კვლევა   ათასწლეულის გამოწვევის ფონდს - საქართველო აქვს პატივი, მოგიწვიოთ კონფერენციაზე
05.02.2018
  
 
ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მეორე კომპაქტის ინფრასტრუქტურის პროექტები, მიმდინარე და დაგეგმილი შესყიდვები

მიბმული ფაილები