ბაზრის კვლევა   აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია - შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება
13.04.2018
  
 
2018 წლის ფაზის სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების  შესყიდვა
IFB#PP12/GEP/CW/CB/32
 
2013 წლის 26 ივლისს აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციასა (“Millennium Challenge Corporation- MCC”) და საქართველოს მთავრობას შორის ხელი მოეწერა  (the “Georgia Compact II”)  140,000,000,00 აშშ დოლარის მეორე კომპაქტს, რომლის მიზანია, საქართველოში სიღარიბის დაძლევა და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა ზოგადი, ტექნიკური, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების მეშვეობით. კომპაქტი და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია შეგიძლიათ მოიძიოთ ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციისა (www.mcc.gov)  და ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველოს ვებ-გვერდებზე (www.mcageorgia.ge)..
 
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო გთავაზობთ წარმოადგინოთ თქვენი სატენდერო წინადადებები 2018 წლის ფაზის სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების  შესყიდვასთან დაკავშირებით:
 
IFB#PP12/GEP/CW/CB/32 -ლოტი#1 – ქუთაისის #17 და ქუთაისის #5 საჯარო სკოლები, ლოტი #2 – ინგირის #2, ზუგდიდის #4 და კირცხის #1 საჯარო სკოლები;
 
აღნიშნული სამუშაოების სავარაუდო ღირებულებაა დაახლოებით:
ლოტი#1 – ქუთაისის #17 და ქუთაისის #5 საჯარო სკოლები - 972,000 აშშ დოლარი დღგ-ს გარეშე;
ლოტი #2 – ინგირის #2, ზუგდიდის #4 და კირცხის #1 საჯარო სკოლები - 1,537,000 აშშ დოლარი დღგ-ს გარეშე.
 
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო ახორციელებს შესყიდვებს  აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მიერ დადგენილი შესყიდვების პროცედურებით, რომელიც შესაძლებელია ნახოთ  შესაბამის ვებ-გვერდზე: https://www.mcc.gov/resources/doc/program-procurement-guidelines.
 
კონტრაქტორი შეირჩევა კონკურენტული/ღია ტენდერის პროცედურების დაცვით.
 
წინასატენდერო შეხვედრა გაიმართება 2018 წლის 25 აპრილს, დილის 11:00 საათზე, საქართველოს დროით (GMT+4) .
 
მისამართი:
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო
მერაბ კოსტავას ქუჩა 5,  მე-4 სართული, საკონფერენციო ოთახი
თბილისი 0108, საქართველო
დასწრება რეკომენდებულია ყველა დაინტერესებული კომპანიისათვის, მაგრამ არ არის სავალდებულო.
სატენდერო წინადადებები უნდა მოიტანოთ არაუგვიანეს 2018 წლის 8 მაისის 15:00 საათისა, საქართველოს დროით (GMT+4)შემდეგ მისამართზე:
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო
მ. კოსტავას 5, მე-4 სართული, საკონფერენციო დარბაზი
თბილისი, საქართველო 0108
(შენობაში შემოსასლველად ლიფტს ვერ გამოიყენებთ)
 
სატენდერო დოკუმენტაცია გაიხსნება იმავე დროსა და ადგილას. , 2018 წლის 8 მაისს 15:00 საათზე მონაწილე კომპანიების და სხვა მსურველების თანდასწრებით.
 
ამ დროის გასვლის შემდეგ მოტანილი სატენდერო დოკუმენტაცია არ მიიღება და გაუხსნელად დაუბრუნდება გამომგზავნ კომპანიას ტენდერში გამარჯვებული კომპანიასთან ხელშეკრულების დადების შემდეგ. მონაწილეებმა დოკუმენტაციის გამოგზავნის შემთხვევაში, უნდა გაითვალისწინონ შესაძლო დაბრკოლებები, რაც კურიერული მომსახურების დროს შეიძლება წარმოიშვას.
 
დაინტერესებულმა კომპანიებმა რეგისტრაციისათვის  უნდა დააფიქსირონ ინტერესი ქვემოთ მოცემულ მისამართზე მათი ფირმის შესახებ დეტალების (ფირმის სახელი, მისამართი, საკონტაქტო პირი, ელექტრონული მისამართი, ტელეფონი) მითითებით.
 
            ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველო
            დიმიტრი ქემოკლიძე
            შესყიდვების დირექტორი
            Email:  procurement@mcageorgia.ge