ბაზრის კვლევა   ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო კონტრაქტის მინიჭება
18.07.2018
  
 
 
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო
კონტრაქტის  მინიჭება   
ივლისი  2018
 
2013 წლის 26 ივლისს აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციასა (“Millennium Challenge Corporation- MCC”) და საქართველოს მთავრობას შორის ხელი მოეწერა მეორე კომპაქტს (the “Compact”), რომლის მიზანია საქართველოში სიღარიბის დაძლევა  და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა ზოგადი, ტექნიკური, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების მეშვეობით. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში, საქართველოს მთავრობა, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (“MCA-Georgia”) მეშვეობით, ახორციელებს შესყიდვებს  აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მიერ დადგენილი შესყიდვების პროცედურებით.
 
დასახელება: მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტის ბენეფიციარებისთვის სასტუმრო მომსახურების შესყიდვა
კონტრაქტის ნომერი: PP12-A1/GEP/NCS/CB/12-1-103
კონტრაქტი მიენიჭა: შპს ცენტრი
კონტრაქტის თანხა: 135,387.00 აშშ დოლარი დღგ-ის გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 12 ივლისი, 2018
ვადის ამოწურვის თარიღი: 20 აგვისტო, 2018