ბაზრის კვლევა   ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი -- საქართველოს მოწვევა ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე
24.08.2018
  
 
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი -- საქართველო საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა
 
მოწვევა ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე
 
მასწავლებელთა უწყვეტი პროფესიული განვითარებისათვის ონლაინ რესურსების შესაქმნელად მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტის ფარგლებში

მიბმული ფაილები