ბაზრის კვლევა   სსიპ ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ მთისძირის საჯარო სკოლა ატარებს ბაზრის კვლევას
17.11.2016
  
 
სსიპ ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ მთისძირის საჯარო სკოლა ატარებს ბაზრის კვლევას საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის მიზნით. კერძოდ,
1.საკანცელარიო ნივთები;
2.სამეურნეო საქონელი;
3.სანიტარულ-ჰიგიენური საშუალებები;
4.ელექტრო საქონელი;
5.საოფისე ავეჯი;
6.სამედიცინო მედიკამენტები;
7.კომპიუტერული მომსახურება;
8.სანტექნიკური მომსახურება;
9.სადერატიზაციო-სადეზინსექციო მომსახურება.
10.საგანმანათლებლო სფეროს ადმინისტრაციული მომსახურეობა;
           
შესყიდვის ობიექტის დასახელება და რაოდენობა მოცემულია წინამდებარე განცხადების დანართში #1.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არა უგვიანეს 2016 წლის 17 ნოემბრისა, შესაბამისი  ინფორმაცია/მონაცემები მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: vanMtisdziri@mes.gov.ge ან წერილობით წარმოადგინოთ სსიპ ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ მთისძირის საჯარო სკოლაში (მისამართი: ვანი,სოფ.მთისძირი). დამატებითი ინფორმაციისათვის დაუკავშირდით საკონტაქტო პირს ნათელა სირაძე, მობ. 595221355

მიბმული ფაილები