ბაზრის კვლევა   სს „საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაცია“ ატარებს ბაზრის კვლევას
02.04.2015
  
 
გაცნობებთ, რომ სს „საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაცია“ ატარებს ბაზრის
კვლევას კახეთის მაგისტრალური გაზსადენის „თელავი-ახმეტის“ მონაკვეთის მშენებლობის
პროექტისთვის შესასყიდი მასალების და მოწყობილობების სავარაუდო ღირებულების
დადგენის მიზნით.

მიბმული ფაილები