ბაზრის კვლევა   სსიპ ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ქვალონის საჯარო სკოლა ატარებს ბაზრის კვლევას
14.11.2016
  
 
სსიპ ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ქვალონის საჯარო სკოლა ატარებს ბაზრის კვლევას საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის მიზნით. კერძოდ,
1.საკანცელარიო ნივთები;
2.სამეურნეო საქონელი;
3.სანიტარულ-ჰიგიენური საშუალებები;
4.ელექტრო საქონელი;
5.სამედიცინო მედიკამენტები;
6.კომპიუტერული მომსახურება;
 
 
           
შესყიდვის ობიექტის დასახელება და რაოდენობა მოცემულია წინამდებარე განცხადების დანართში #1.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არა უგვიანეს 2016 წლის 17 ნოემბრისა, შესაბამისი  ინფორმაცია/მონაცემები მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: zemokvaloni@mes.gov.ge ან წერილობით წარმოადგინოთ სსიპ ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ქვალონის  საჯარო სკოლაში (მისამართი: ხობი, სოფელი ზემო ქვალონი). 
მადლობას გიხდით ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.

მიბმული ფაილები