ბაზრის კვლევა   სსიპ საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "რუსთავი" ატარებს ბაზრის
11.07.2018
  
 
სსიპ საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "რუსთავი" ატარებს ბაზრის კვლევას

მიბმული ფაილები