ბაზრის კვლევა   სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“ ატარებს ფასთა კვლევას
26.09.2017
  
 
სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“ ატარებს ფასთა კვლევას მცირეკონტიგენტიანი საჯარო სკოლებისთვის საჭირო საკანცელარიო ნივთების შესყიდვასთან დაკავშირებით.
საკანცელარიო ნივთების ჩამონათვალი და მახასიათებლები იხილეთ დანართი 1-ის სახით.
გთხოვთ, დაინტერესების შეთხვევაში გამოგვიგზავნოთ შემოთავაზება, დანართი 1-ის სახით, არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 28 სექტემბრის 18:00სთ-ისა.
ზემოაღნიშნული ინფორმაცია გამოგვიგზავნეთ ქვემოთ მითითებულ ელ-ფოსტაზე, ასევე დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:
Email: sbakuradze@esida.ge
Tel: 577 95 56 46
სოფო ბაკურაძე
ბაზრის კვლევის მთავარი სპეციალისტი.

მიბმული ფაილები