ბაზრის კვლევა   სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“ ატარებს ფასთა კვლევას
05.10.2017
  
 
სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“ ატარებს ფასთა კვლევას, მცირეკონტიგენტიანი სკოლებისთვის ავეჯის შესყიდვასთან დაკავშირებით.
  • დანართი 1  - შესავსები განფასება ავეჯის ზუსტი რაოდენობის მიხედვით;
  • დანართი 2 - ავეჯის ნახაზები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს თქვენ მიერ შემოთავაზებული პროდუქცია.
 
 გთხოვთ გაეცნოთ წინამდებარე ინფორმაციას და გამოგვიგზავნოთ  პროდუქციის ღირებულება ინვოისის სახით, არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 09 ოქტომბრის 18:00 სთ-სა. შემოთავაზება წარმოდგენილი უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადების ჩათვლით.
კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს:
  • შესყიდვის ობიექტის მიწოდება: ქ. თბილისი.
  • აღნიშნულ პროდუქციაზე უნდა ვრცელდებოდეს საგარანტიო პირობები არანაკლებ 1 წლის ვადით.
დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:
თათა კვანტალიანი
მთავარი სპეციალისტი  (+995) 598319595
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვიტარების სააგენტო
a: თბილისი 0171, მერაბ ალექსიძის ქუჩა №1, შენობა ნაგებობა №1, სართული №2 (ყოფილი მათემატიკის ინსტიტუტის შენობა)
s: www.esida.ge e: tkvantaliani@esida.ge

მიბმული ფაილები