ბაზრის კვლევა   სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი გეგმავს შეიძინოს სამედიცინო ხალათები.
12.10.2018
  
 
სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი გეგმავს შეიძინოს სამედიცინო  ხალათები.
ბაზრის კვლევის ვადა განისაზღვროს 2018 წლის 17 ოქტომბრამდე და კვლევაში მონაწილეებმა წინადადებები წარმოადგინონ ელექტრონულ ფოსტაზე - samedicino@gmail.com.

მიბმული ფაილები