ბაზრის კვლევა   სსიპ "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი" გეგმავს ლაბარატორიული დანიშნულების აპარატურის შეძ
28.09.2017
  
 
სსიპ "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი" გეგმავს ლაბარატორიული დანიშნულების აპარატურის შეძენას.
გთხოვთ ბაზრის კვლევასთან დაკავშირებული ინფორამცია მოგვაწოდოთ 2017 წლის 2 ოქტომბრის ჩათვლით მეილზე:
samedicino@gmail.com

მიბმული ფაილები