ბაზრის კვლევა   საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს ბაზრის კვლევას (DOLPHIN PROX2)
21.12.2016
  
 
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გეგმავს  აუზის გამწმენდი რობოტის (DOLPHIN PROX2) შეკეთების მომსახურების შესყიდვას. გთხოვთ, თანდართული ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისად წარმოადგინოთ შესყიდვის ობიექტის საერთო ღირებულება (ერთეულისა და ჯამური ღირებულების მითითებით). მიწოდების გრაფიკი მითითებულია მიბმულ ფაილში (ტექნიკური მახასიათებლები).
წინადადებების წარმოდგენის საბოლო ვადა არის არაუგვიანეს 2016 წლის 22 დეკემბერი. გთხოვთ, წინადადებები მოგვაწოდოთ შემდეგი ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: buzaladze@ssg.gov.ge
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის მიღებისთვის.
 
საკონტაქტო ინფორმაცია:
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
ეკონომიკური დეპარტამენტი
სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს
                         ბაზრის შესწავლისა და ანალიზის განყოფილების
                         მთავარი სპეციალისტი ნინო ბუზალაძე
                         მობ: +995 577 42 47 46
           ელ-ფოსტა: buzaladze@ssg.gov.ge
                        მის: ქ. თბილისი 9 აპრილის N4
 
მიბმული ფაილები