ბაზრის კვლევა   საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს ბაზრის კვლევას (სამეურნეო საქონელი)
04.01.2017
  
 
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გეგმავს სხვადასხვა სახის სამეურნეო საქონლის  შესყიდვას. გთხოვთ, თანდართული ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისად წარმოადგინოთ შესყიდვის ობიექტის საერთო ღირებულება (ერთეულისა და ჯამური ღირებულების მითითებით). მიწოდების გრაფიკი მითითებულია მიბმულ ფაილში (ტექნიკური მახასიათებლები).
წინადადებების წარმოდგენის საბოლო ვადა არის არაუგვიანეს 2017 წლის 6 იანვარი. გთხოვთ, წინადადებები მოგვაწოდოთ შემდეგი ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: buzaladze@ssg.gov.ge
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის მიღებისთვის.
 
საკონტაქტო ინფორმაცია:
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
ეკონომიკური დეპარტამენტი
სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს
                         ბაზრის შესწავლისა და ანალიზის განყოფილების
                         მთავარი სპეციალისტი ნინო ბუზალაძე
                         მობ: +995 577 42 47 46
           ელ-ფოსტა: buzaladze@ssg.gov.ge
                        მის: ქ. თბილისი 9 აპრილის N4
 
მიბმული ფაილები