ბაზრის კვლევა   სააქციო საზოგადოება გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა „საქრუსენერგო“ ატარებს ბაზრის კვლევას
04.01.2017
  
 
სააქციო საზოგადოება გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა „საქრუსენერგო“ ატარებს ბაზრის კვლევას

მიბმული ფაილები