ბაზრის კვლევა   სს „საქრუსენერგო“ ატარებს ბაზრის კვლევას
12.07.2017
  
 
ახმეტის მუნიციპალიტეტის პანკისის ხეობის სოფლების ქორეთის, ბაყილოვანის, საკობიანოს, კუჭახტას, ჭინუბნის, ყვარელჭყლის, დუისის, ქვემო ხალაწნის,  შუა ხალაწნის, ზემო ხალაწნის, დედისფერულის, დუმასტურის, ჯოყოლოს, მომალოს, ბირკიანის, ძიბახევის სტაბილური და უსაფრთხო ელექტრომომარაგების უზრუნველსაყოფად 10/04 კვ ძაბვის ელექტროგამანაწილებელი ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები. 

შემსყიდველი: სააქციო საზოგადოება გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა „საქრუსენერგო“
საიდენტიფიკაციო კოდი:    
211324468;
წინადადებების მიღების ბოლო ვადა:          
2017  წ.  18 ივლისი 18 საათი;
შენიშვნა:   
სრული ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ მისამართზე   www.sakrusenergo.ge