ბაზრის კვლევა   სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლი“ ატარებს ბაზრის კვლევას
04.10.2017
  
 
სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლში“ დაცული საარქივო მასალების გაციფრების სახელმწიფო შესყიდვასთან დაკავშირებით ატარებს ფასთა კვლევას შემდგომში შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო, საორიენტაციო ღირებულების განსასაზღვრად.
 
ტექნიკური დავალება და სატენდერო პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციის პროექტში

გთხოვთ გაეცნოთ წინამდებარე დოკუმენტაციას და გამოგვიგზავნოთ  თქვენი შემოთავაზება, არაუგვიანეს 2017 წლის  20 ოქტომბრის 18:00 სთ-მდე. შემდეგ ელ ფოსტაზე: n.zamtaradze@gpb.ge, ასევე გვაცნობოთ თქვენი შენიშვნები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). შემოთავაზება წარმოდგენილი უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის ჩათვლით.დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:
 
ნათია ზამთარაძე
შესყიდვების სამსახურის უფროსი 
სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“
მის: ქ. თბილისი, მ. კოსტავას ქუჩა №68,
ტელ: 2 40 91 45;
ელ ფოსტა: n.zamtaradze@gpb.ge

მიბმული ფაილები