ბაზრის კვლევა   სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლი“ ატარებს ბაზრის კვლევას
09.10.2017
  
 
სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლი“ I და II კორპუსებში ქსელური ინფრასტრუქტურის მოწყობის სახელმწიფო შესყიდვასთან დაკავშირებით ატარებს ფასთა კვლევას შემდგომში შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო, საორიენტაციო ღირებულების განსასაზღვრად.
 
ტექნიკური დავალება და სატენდერო პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციის პროექტში

გთხოვთ გაეცნოთ წინამდებარე დოკუმენტაციას და გამოგვიგზავნოთ  თქვენი შემოთავაზება, არაუგვიანეს 2017 წლის  16 სექტემბრის 12:00 სთ-მდე. შემდეგ ელ ფოსტაზე: n.zamtaradze@gpb.ge, ასევე გვაცნობოთ თქვენი შენიშვნები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). შემოთავაზება წარმოდგენილი უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის ჩათვლით.დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:
 
ნათია ზამთარაძე
შესყიდვების სამსახურის უფროსი 
სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“
მის: ქ. თბილისი, მ. კოსტავას ქუჩა №68,
ტელ: 2 40 91 45;
ელ ფოსტა: n.zamtaradze@gpb.ge

მიბმული ფაილები