ბაზრის კვლევა   შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“ ატარებს ბაზრის კვლევას
09.10.2017
  
 
შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“ ატარებს ბაზრის კვლევას ყაზარმის ტიპის შენობების მოსაწყობად ლითონის კონსტრუქციების შესყიდვის განხორციელების მიზნით.
შესყიდვით დაინტერესებულ ყველა პირს გთხოვთ, თქვენი წინადადებები წარმოგვიდგინოთ თანდართული ფორმების მიხედვით არაუგვიანეს 2017 წლის 11 ოქტომბრისა წერილობითი, ან ელექტრონული ფორმით შემდეგ მისამართზე: ქალაქი თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 16ა; ელ. ფოსტა: m.giorgadze@scc.ge . საკონტაქტო პირი: მიხეილ გიორგაძე, ტელ.: 599 093737.

მიბმული ფაილები