ბაზრის კვლევა   სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შინდისის საჯარო სკოლა ატარებს ბაზრის კვლევას
17.11.2016
  
 
სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შინდისის საჯარო სკოლა ატარებს ბაზრის კვლევას საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის მიზნით. კერძოდ,
1.საკანცელარიო ნივთები;
2.სამეურნეო საქონელი;
3.სანიტარულ-ჰიგიენური საშუალებები;
4.ელექტრო საქონელი;
5.სამედიცინო მედიკამენტები;
6.კომპიუტერული მომსახურება;
7.სადერატიზაციო-სადეზინსექციო მომსახურება.
           
შესყიდვის ობიექტის დასახელება და რაოდენობა მოცემულია წინამდებარე განცხადების დანართში #1.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არა უგვიანეს 2016 წლის 17 ნოემბრისა, შესაბამისი  ინფორმაცია/მონაცემები მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: Shindisi@mes.gov.ge ან წერილობით წარმოადგინოთ სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შინდისის საჯარო სკოლაში საჯარო სკოლაში (მისამართი: სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალდაბის საჯარო სკოლა (შენიშვნა: სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობის გამო სკოლას შეცვლილი აქვს მისამართი)). დამატებითი ინფორმაციისათვის დაუკავშირდით საკონტაქტო პირს: ნინო გარსევანიშვილი, მობ. 577 922571
   მადლობას გიხდით ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.


მიბმული ფაილები