ბაზრის კვლევა   საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს ბაზრის კვლევას 2017 წლისთვის ვიდეოანალიტიკური პროგრა
04.10.2017
  
 
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო გეგმავს ელექტრონული ტენდერის გამოცხადებას 45 ცალი სერვერის და 1 ცალი შემნახველი მასივის  შესყიდვაზე. გთხოვთ, თანდართული ტექნიკური მახასიათებლის და ფასების ცხრილის შესაბამისად წარმოადგინოთ წინადადებები.
წინადადებების წარმოდგენის საბოლო ვადაა არაუგვიანეს 2017 წლის 6 ოქტომბერს გთხოვთ, წინადადებები მოგვაწოდოთ შემდეგი ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: n.varazashvili@mia.gov.ge
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის მიღებისთვის.
             საკონტაქტო ინფორმაცია:
ნიკო ვარაზაშვილი
სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს წამყვანი სპეციალისტი
ეკონომიკური დეპარტამენტი
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
მობ: +995 577 96 79 90
ელ-ფოსტა: n.varazashvili@mia.gov.ge
მის: ქ. თბილისი გულუას ქუჩა N8
 
მიბმული ფაილები