ბაზრის კვლევა   სართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს ბაზრის კვლევას ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემების შესყიდვა
14.02.2018
  
 
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო გეგმავს ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემების შესყიდვას. გთხოვთ, თანდართული ტექნიკური მახასიათებლის შესაბამისად წარმოადგინოთ წინადადებები.
წინადადებების წარმოდგენის საბოლო ვადაა არაუგვიანეს 2018 წლის 21 თებერვლის 12 საათი, ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: n.varazashvili@mia.gov.ge
 
მიბმული ფაილები