ბაზრის კვლევა   საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ატარებს ბაზრის კვლევას
24.03.2015
  
 
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ატარებს ბაზრის კვლევას თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულ პაციენტთა სადიალიზე მედიკამენტებით უზრუნველყოფისთვის, ფარმაცევტული პროდუქტის - „ერითროპოეტინის“ შესყიდვის სავარაუდო ღირებულების დადგენის მიზნით.

მიბმული ფაილები