ბაზრის კვლევა   შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“ ატარებს ბაზრის კვლევას
29.03.2017
  
 
შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“ ატარებს პირობათა გამოკითხვას, კომპანიის კუთვნილი საფრეზი მანქანა-მექანიზმისათვის (WIRTGEN 2200) სიჩქარის ამთვლელის შესყიდვის მიზნით

მიბმული ფაილები