ბაზრის კვლევა   შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“ ატარებს ბაზრის კვლევას
29.03.2017
  
 
შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“ ატარებს პირობათა გამოკითხვას, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხში და ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლებში - დუისი და ჯოყოლო ჩასატარებელი სამუშაოებისათვის საჭირო ვიბროსატკეპნების შესყიდვის მიზნით.

მიბმული ფაილები